ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มแน่ ถ้าเลือกซื้อกับ Roojai.com 

ประกันชั้น 3 อาจจะมีความคุ้มครองที่น้อยกว่าประกันประกันประเภทอื่น ๆ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่คุ้มค่าเสียทีเดียว เพราะประกันแต่ละประเภทนั้นเหมาะกับการใช้งานรถยนต์ที่แตกต่างกันออกไป ประกันชั้น 3 เป็นประกันภัยที่มีความคุ้มครองต่ำที่สุด และ มักไม่เป็นที่นิยมในตลาดเสียเท่าไร แต่ด้วยความคุ้มครองที่ต่ำนี้ก็ส่งผลต่อเบี้ยประกันที่ถูกลงด้วย โดยปกติของประกันประเภทนี้ในตลาด จะมีความคุ้มครองต่อชีวิต การบาดเจ็บ และ ทรัพย์สินของบุคคนภายนอกเพียงเท่านั้น ไม่ครอบคลุมรถของผู้เอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือ สูญหาย แม้จะเป็นความเสียหายที่เกิดจากคู่กรณีก็ตาม ประกันชั้น 3 ของ Roojai.com นั้นมีความแตกต่างจากประกันในท้อตลาดทั่วไป เพราะประกันของ Roojai นั้นมีความคุ้มครองแนบท้ายที่เพิ่มมากขึ้น เรามาดูความคุ้มครองของประกันจาก Roojai.com กันเลยดีกว่าค่ะ   

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3 จาก Roojai.com 

  • การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง

  • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

  • การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย
  • ค่ารักษาพยาบาล:

บริษัทประกันภัยจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล:

บริษัทประกันภัยชดใช้การเอาประกันภัยเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

  • การประกันตัวผู้ขับขี่:

บริษัทประกันภัยจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ทำประกันประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และตำรวจได้สอบสวนและคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง

นอกจากความคุ้มครองต่อการบาดเจ็บ ชีวิต และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแล้ว Roojai.com ให้คุณมากกว่าด้วยการเพิ่มความคุ้มครองแนบท้ายขึ้นมา เรียกได้ว่าเป็นประกันชั้น 3 ที่คุ้มค่ามาก ๆ  คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ เช็คเบี้ยประกันได้ที่ https://www.roojai.com/

Similar Posts